بررسی تاثیر صمیمت و شایستگی همکاران بر تمایل به ترک شغل با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی

Perceived warmth and competence, Job satisfaction, Organizational commitment, Turnover intention

مقاله بیس لاتین
مدل مفهومی مقاله بیس

مقاله بیس تمایل به ترک شغل
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی تاثیر صمیمت و شایستگی همکاران در تمایل به ترک شغل با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی
کلمات کلیدیصمیمیمت و شایستگی ادراک شده، تمایل به ترک شغل، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۷

رضایت شغلی

رضایت شغلی (انگلیسی: Job satisfaction) به واکنش‌های شناختی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به شغلشان اطلاق می‌گردد. عوامل مهم در رضایت شغلی شامل دو گروه عوامل می‌باشند که توسط زنجیره‌ای از پژوهش‌های مختلف مشخص شده‌اند. یک گروه شامل عوامل سازمانی و گروه دیگر شامل عوامل شخصیتی می‌باشد. از عوامل سازمانی می‌توان به سیستم پاداش، کیفیت شخصی پایگاه و ارشدیت، عزت نفس بالا، خوش بین بودن، رضایت از زندگی و عوامل ژنتیکی اشاره کرد. عواملی که بر رضایت‌مندی شغلی تأثیر می‌گذارند را می‌توان به عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم نمود. عوامل بیرونی به نوبه خود شرایط کاری و مناسبات بین شخصی در کار تقسیم می‌شود.

از نتایج دیگر رضایت‌مندی شغلی می‌توان رضایت‌مندی کلی از زندگی، سازگاری عاطفی و غیبت از کار را نام برد. از آنجایی که رضایت‌مندی شغلی می‌تواند منبع فشار باشد و فشار موجب بیماری‌های متعدد جسمی می‌شود، این پیوند منطقی می‌نماید. رضایت شغلی نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می‌نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند، آن را انجام می‌دهند. مفهوم رضایت شغلی بیانگر احساسات و نگرش‌های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی گفته می‌شود که کسی از رضایت شغلی سطح بالایی برخوردار است؛ یعنی به طور کلی، شغلش را دوست می‌دارد، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه‌ای مثبت به آن می‌نگرد و در مجموع، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار می‌باشد.

گردش مالی

گردش مالی سالانه عبارتست از مجموع کلیه ورودی های ریالی به حساب های شرکت و هزینه های انجام شده در شرکت پرداخت شده از حساب های شرکت. به عنوان مثال در صورتی که شرکتی در سال مالی ۹۳ ۷۰ میلیون ریال فروش محصول داشته باشد و نزدیک به ۶۰ میلیون ریال هزینه های شرکت باشد در این صورت گردش مالی این شرکت ۱۳۰ میلیون ریال خواهد بود. این گردش مالی برای شرکت های متقاضی ورود به شهرک بر اساس سال مالی جاری و سال مالی ماقبل آن محاسبه می گردد.

Abstract

The current study examines the influence of co-workers’ perceived warmth and competence on employ-ees’ job satisfaction, organizational commitment, and turnover intentions in a casual dining restaurantsetting. The warmth and competence dimensions represent two fundamental social dimensions that peo-ple often use to evaluate other individuals or groups. The current findings determined that co-workers’perceived warmth and competence had significant effects on employees’ job satisfaction, which in turnimproved their organizational commitment.Furthermore, job satisfaction and organizational commitment mediated the relationships betweenco-workers’ perceived warmth and competence and employees’ turnover intentions. Theoretical andmanagerial implications are discussed.

۴ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *