بررسی رابطه استراتژی و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش واسط نوع رهبری

مقاله بیس

مدل مفهومی
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی رابطه بازاریابی داخلی و رضایت کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرهنگی
کلمات کلیدیبازاریابی داخلی، تناسب فرهنگی، رضایت کارکنان
مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۴

استراتژی

بهترین تعریفی که از استراتژی می‌توان ارائه داد، عبارت است از اینکه «چگونه یک سازمان در بازار تولیدی ویژه، ارزش آفرینی می‌کند و این ارزش را تسخیر می‌کند.». طبق تجربه خودم، این تعریف هم از نظر محتوایی به‌اندازه کافی دقیق است و هم به حدی جامع است که آنچه اکثر مردم بخشی از یک مفهوم بسیار مهم می‌دانند را در خود می‌گنجاند.
اما مهم‌ترین جزء این تعریف در بخشی از آن قرار دارد که بیش از همه نادیده انگاشته شده است: اینکه استراتژی یعنی چگونه باید در یک «بازار تولیدی ویژه» به ایجاد و کسب ارزش پرداخت. این امر بر اهمیت تعریف واضحی از سازمان و بازار تولید که در کانون استراتژی قرار دارند، تاکید می‌کند.
به عنوان مثال، طبق این تعریف، این سوال که «استراتژی شرکت جنرال موتورز چیست» بی ربط است چون در این سوال این تصور نهفته است که بازار تولید منحصر به فردی وجود دارد که جنرال موتورز در آن به رقابت می‌پردازد؛ که البته صحت هم ندارد زیرا رقبای جدی دیگری نیز در این بازار وجود دارند.
بنابراین تعریف استراتژی رقابتی عبارت است از راه‌هایی که یک سازمان از طریق آن به رقابت می‌پردازد، چون رقابت برای درآمد و به دنبال آن برای سود، سرانجام در سطح بازار تولید جای می‌گیرد.

سبک های رهبری

سبک رهبری به خصوصیات رفتاری رهبر در هدایت، انگیزش، راهنمایی و مدیریت یک گروه گفته می‌شود. رهبران بزرگ می‌توانند الهام‌بخش حرکت‌های سیاسی و تغییرات اجتماعی باشند. آنها همچنین می‌توانند به دیگران در آفرینش، نوآوری و رسیدن به اهداف، انگیزه بدهند. شما می‌توانید با فکر کردن درباره‌ی خصوصیات رهبران بزرگ، تفاوت‌های بزرگی در نحوه‌ی رهبری این افراد با سایر رهبران مشاهده‌ کنید. خوشبختانه تحقیقاتی بر روی تئوری‌ها و چارچوب‌های مختلف رهبری انجام شده است که این امکان را برای ما فراهم می‌آورد تا سبک های رهبری را بهتر شناسایی و درک کنیم.