بررسی رابطه بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسط تعهد سازمانی

Mission statements, Organizational performance, Organizational commitment

مدل مفهومی عملکرد سازمان
بیانیه ماموریت
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی رابطه بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسط تعهد سازمانی
کلمات کلیدیبیانیه ماموریت، عملکرد سازمانی ، تعهد سازمانی
مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۵

بیانیه ماموریت

بیانیه مأموریت بیانیه مأموریت سند تدوین شده‌ای است که اهداف باثبات و منحصر به فرد سازمان را تعریف می‌کند: چرا ما وجود داریم؟ اهداف ما چیست؟ ما می‌خواهیم به چه چیزی برسیم؟ این‌ها برخی سؤالات اساسی هستند که بیانیه مأموریت قصد دارد پاسخ دهد(Bart & Tabone, 2001:322) . بیانیه مأموریت در برگیرنده اهداف، ارزش‌ها، عقاید، و مزیت رقابتی سازمان است .(Biloslavo & Lynn, 2007: 776) در واقع بیانیه مأموریت ابزار اولیه مورد نیاز مدیران است (Orwig & Finney, 2007: 263)؛ که راهنمای عمل سازمان محسوب می‌شود (Bart, 2007: 684)

تاریخچه در ادبیات مدیریت، نیاز به داشتن بیانیه مأموریت برای سازمان قدمتی تاریخی دارد.(Palmer & short, 2008) در آغاز دهه ۷۰ اولین بار دراکر از این اصطلاح استفاده کرد و از آن پس محققان بسیاری بر روی این مفهوم تمرکز کردند (Orwig & Finney, 2007: 263).

در تدوین بیانیه مأموریت باید به نکات زیر توجه شود: ۱- مبتنی بر واقعیات باشد .(Rigsby, 2002: 47) 2- سازمان قابلیت اجرای آن را داشته باشد (Johnson & Kevan, 1993: 188). 3- خواننده با خواندن بیانیه مأموریت سازمان تمایل داشته باشد که جزئی از سازمان شود (Forest & Fred, 2003: 746). 4- منعکس کننده مسیر های استراتژیک جدید باشد .(Greengarten et al., 1994: 49) در عین حال بیانیه مأموریت: – نباید شامل مقادیر دلاری، درصد، اعداد، اهداف خرد و استراتژیها باشد (Stallworth, 2008: 11). – نباید بیش از حد طولانی باشد (Forest & Fred, 2003: 747)چون نمی‌توان آن را به خاطر آورد (Wickham, 1997: 11). – نباید به توضیح جزئیات بپردازد (Campbell et al.,2001:90). – نباید باعث انس به محیط شود (Toftoy & Chatterjee, 2004:329). – نباید بر حسب ایجاد سود باشد. سود، یک هدف و نتیجه، آنچه که شرکت انجام می‌دهد است (Thompson, 2001:111). مأموریت سازمان‌ها، از نظر حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت‌اند(Fred, 1989) . هر یک از کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژیک بنا به نظر خود اجزای خاصی را برای بیانیه مأموریت در نظر گرفته‌اند. طبق برخی مطالعات مشاهده در بیانیه مأموریت چند سازمان، اغلب در بیانیه مأموریت خود به اجزای زیر اشاره کرده‌اند: ۱-کیفیت محصولات و خدمات؛ ۲- محدوده جغرافیایی؛ ۳- فلسفه شرکت؛ ۴- توجه به بقا/ رشد/ سودآوری؛ ۵- توجه به تأمین کنندگان؛ ۶- توجه به کارکنان؛ ۷- توجه به سهامداران؛ ۸- توجه به مشتریان؛ ۹- تصور عمومی مطلوب؛ ۱۰- تکنولوژی.

Abstract

Although mission statements are widely adopted as an important strategic tool, their effective influence on organizational performance are not firmly established due to a lack of consistent results in relevant literature. To shed light on this relationship, the present study proposes a model to examine the mediating role of organizational commitment in explaining and clarifying the mission-performance link. Another merit of this paper is to consider mission as a formative construct. Adopting a quantitative methodological approach, this study reports findings obtained from a representative sample of 112 non-profit health care organizations operating in Portugal. Our findings clearly demonstrate that the relationship between mission statements and organizational performance is better understood if the influence of organizational commitment, as a mediating variable of the aforementioned relationship, is taken into account. This study concludes by discussing conceptual contributions, limitations and possible future research avenues.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *