بررسی رابطه بین تعادل کار و خانواده، رفاه کارکنان و عملکرد شغلی

Work-family balance, Job performance, Employee well-being, Human resource management

مقاله بیس لاتین مدیریت
مدل مفهومی مقاله بیس مدیریتی
مقاله بیس با مدل مفهومی
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی رابطه بین تعادل کار و خانواده، رفاه کارکنان و عملکرد شغلی

کلمات کلیدیتعادل کار و خانواده، عملکرد شغلی، رفاه کارکنان، مدیریت منابع انسانی
مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۷

مدیریت عملکرد

شامل فعالیت هایی است که رسیدن به اهداف به صورت مؤثر و مداوم و با شیوه ای کارآمد را فراهم می کند.که می تواند بر عملکرد یک سازمان، ساختمان، کارمندان و یا حتی روند تولید یک محصول یا خدمت رسانی یا خیلی موارد دیگر متمرکز شود.همچنین مدیریت عملکرد به عنوان فرایند نظم دهی به منابع، سیستم و کارمندان سازمان ها برای اهداف و اولویت های استراتژیک (رزم ترفندی) هم شناخته می شود.

اوبری دانیلز مدیریت عملکرد را به عنوان عبارتی جامع در اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد، تا فناوری (علوم به کار گرفته شده در روش های کاربردی) مدیریت کارکرد و نتایج (دو عنصر مهم آنچه که کارآیی یا عملکرد خوانده می شود.) را توصیف کند.تعریف رسمی مدیریت عملکرد به گفتهء دانیلز “یک سیستم مدیریتی داده گرای علمی است.که از سه عنصر اصلی اندازه گیری، بازخورد و تقویت مثبت تشکیل شده.”.

رفاه کارکنان

عبارت از مجموعه عملیاتی است که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می‌دارد. امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آنها کمک کند یکی از وظایف عمده در مدیریت منابع انسانی است و عبارت از مجموعه عملیاتی است که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می‌دارد. بدین ترتیب، سازمان‌های مختلف نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در حد توان خود برنامه‌های رفاهی مختلفی را اجرا می‌کنند.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to assess the impact of the existence of and access to different workfamily policies on employee well-being (EWB) and job performance.

Design/methodology/approach – Hypothesis testing was performed using a structural equation model based on a PLS-SEM approach applied to a sample of 1,511 employees of the Spanish banking secto

Findings – The results obtained demonstrate that the existence and true access to different types of workfamily policies such as flexible working hours (flexi-time), long leaves, and flexible work location (flexi-place) are not directly related to job performance, but indirectly so, when mediated by the well-being of employees generated by work-family policies. In a similar vein, true access to employee and family support services also has an indirect positive impact on job performance mediated by the well-being produced. In contrast, the mere existence of employee and family support services does not have any direct or indirect
effect on job performance.
Originality/value – This study makes a theoretical and empirical contribution to better understand the impact that of the existence of and access to work-family policies on job performance mediated by EWB. In this sense, the authors posited and tested an unpublished theoretical model where the concept of EWB gains special relevance at academic and organizational level due to its implications for human resource management.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *