تحلیل راهبردی زنجیره ارزش افزایی خدمات مبتنی بر تلفن همراه در بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن

رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونیکی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهتحلیل راهبردی زنجیره ارزش افزایی خدمات مبتنی بر تلفن همراه در بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن
رشته و گرایشرشته مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کارهای الکترونیکی
روش تحقیقهمبستگی و SWOT
تعداد صفحات۱۶۷
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۳
کلمات کلیدیفناوری اطلاعات، کسب و کار های الکترونیکی، تلفن همراه، زنجیره ارزش
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش خدمات مبتنی بر تلفن همراه در بازار سرمایه ایران و ارائه راهکاری برای ارتقای آن، می باشد. امروزه با روند تمرکز بر مشتری و نیازهای او، خدمات از اهمیت بالایی برای خلق ارزش برای مشتریان برخوردار شده اند. همچنین با توجه به استفاده روز افزون از تلفن های همراه برای انجام فعالیت های کسب و کار الکترونیکی و داد و ستد بر خط به نوعی شاهد ظهور نسل بعدی تجارت الکترونیک یعنی تجارت همراه هستیم که در زمینه خدمات مالی مانند خرید و فروش سهام و اوراق بهادار بسیار تاثیر گذار بوده و ارزش قابل توجهی را با  صرفه جویی در وقت و هزینه برای بازار سرمایه به ارمغان خواهد آورد. از طرف دیگر با توجه به روند رو به رشد کاربران بر خط، آینده بازار سرمایه متعلق به داد و ستد بر خط خواهد بود. از این رو بررسی زنجیره ارزش خدمات برای کشف حلقه های گمشده در خدمات ارائه شده از طریق تلفن همراه در بازار سرمایه، که موجب نارضایتی مشتری نهایی از خدمات می گردد، و ارائه راهکاری برای ارتقای آن ضروری بوده و این موضوع برای رشد هرچه بیشتر بازار سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش SWOT به تحلیل راهبردی زنجیره ارزش افزاریی خدمات مذکور پرداخته شده است. با استفاده از دو روش پرسشنامه و مصاحبه نظرات کاربران، کارگزاران، کارشناسان و خبرگان در حوزه های فنی و نظارتی، در مورد نقاط قوت، ضعف و تهدید ها و فرصت های محیطی، گردآوری گشته، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل و  در آخر نیز پیشنهاداتی برای ارتقاء هر بخش از این زنجیره، ارائه گشته است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته ضعف در شبکه های ارتباطی و زیرساخت های موجود برای انتقال اطلاعات، بزرگترین مانع بر سر راه اینگونه خدمات بوده و به دلیل مشکلات زیرساختی، گاها کاربران با مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین ناتوانی در انجام معاملاتشان رو به رو هستند. اما در طرف دیگر شرکت های ارائه کننده این خدمات توانسته اند در ارائه نرم افزارهایی کارآمد و همچنین ارائه اطلاعات مفید برای کاربران به خوبی عمل کرده و رضایت کاربرانشان را جلب نمایند.

با توجه به ظرفیت بالایی که در این بازار رقابتی وجود داشته و همچنین با توجه به روند رو به رشد کاربران بر خط، پیش بینی می گردد بازار سرمایه با رونق فراوان همراه بوده و بازاری مناسب برای فعالیت تازه واردین باشد.

فهرست

فصل اول: کلیات و مقدمه تحقیق

۱-۲- طرح مسأله (تعریف و اهمیت موضوع): ۱

۱-۳- اهداف تحقیق: ۷

۱-۴- سوالات تحقیق: ۷

۱-۵- چارچوب ﻓﺼﻮل: ۸

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-  زنجیره ارزش: ۱۰

۲-۱-۱- فعالیت های اصلی: ۱۱

۲-۱-۲- فعالیت های پشتیبانی: ۱۲

۲-۲ خدمات: ۱۴

۲-۳- زنجیره ارزش خدمات: ۱۶

۲-۴- فنآوری اطلاعات : ۱۸

۲-۴-۱- تاثیر فنآوری اطلاعات بر زنجیره ارزش: ۱۹

۲-۴-۲- تاثیر فنآوری اطلاعات بر خدمات و یا به عبارت دیگر خدمات الکترونیک: ۲۰

۲-۵- تجارت الکترونیک: ۲۱

۲-۶-پیشینه تلفن همراه: ۲۵

۲-۷- تجارت همراه: ۲۶

۲-۸- مدل های کسب و کار گوشی همراه: ۲۸

۲-۸-۱- مدل کسب و کار: ۲۸

۲-۸-۲- انواع مدل های کسب و کار تلفن همراه از دیدگاه صاحبنظران: ۲۸

۲-۹-  جایگاه تلفن همراه در کشور ایران: ۴۰

۲-۹-۱- تاریخچه تلفن همراه در کشور ایران: ۴۰

۲-۹-۲- اپراتورهای تلفن همراه در ایران: ۴۲

۲-۹-۲-۱- اپراتور همراه اول: ۴۲

۲-۹-۲-۲- اپراتور ایرانسل: ۴۳

۲-۹-۲-۳- اپراتور رایتل: ۴۴

۲-۹-۲-۴- اپراتور تالیا: ۴۵

۲-۱۰- خدمات ارزش افزوده بر اساس فن آوری های مبتنی بر تلفن همراه: ۴۶

۲-۱۰-۱- خدمات ارزش افزوده ی تلفن همراه چیست؟ ۴۶

۲-۱۰-۲- مخابرات نسل سوم و اتر آن بر خدمات ارزش افزوده ی مخابرات همراه: ۴۷

۲-۱۰-۳-  وضعیت خدمات ارزش افزوده در دنیای امروز: ۴۸

۲-۱۰-۴- بازیگران اصلی جهت ارائه ی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه: ۵۰

۲-۱۰-۵- انواع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه: ۵۲

۲-۱۰-۶-  خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران: ۵۴

۲-۱۰-۶-۲- خدمات بانکداری همراه: ۵۷

۲-۱۰-۶-۳- تبلیغات از طریق تلفن همراه: ۵۹

۲-۱۰-۶-۴- خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در بیمه: ۶۱

۲-۱۱- خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در بازار سرمایه: ۶۲

۲-۱۱-۱- تعریف بورس: ۶۲

۲-۱۱-۳- تاثیر فنآوری اطلاعات بر بورس: ۶۶

۲-۱۱-۴- خدمات رسانی الکترونیکی در بورس: ۶۷

۲-۱۱-۵- انواع بورس: ۶۸

۲-۱۱-۵-۱-  بورس سنتی: ۶۸

۲-۱۱-۵-۲-  بورس در مرحله گذار: ۶۹

۲-۱۱-۵-۳-  بورس الکترونیک: ۶۹

۲-۱۱-۶-  معاملات بر خط(بورس الکترونیک) در ایران : ۷۴

۲-۱۱-۷- خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در بازار سرمایه ایران: ۷۶

۲-۱۱-۷-۱- خدمات اطلاع رسانی: ۷۶

۲-۱۱-۷-۲- خدمات تراکنشی: ۷۹

۲-۱۲- زنجیره ارزش خدمات مبتنی بر تلفن همراه: ۸۱

۲-۱۳- تاثیر خدمات الکترونیکی مبتنی  بر تلفن همراه بر زنجیره ارزش در بازار سرمایه ایران: ۸۲

۲-۱۲- مدل مفهومی تحقیق: ۸۳

۲-۱۲-۱- مدل پینگر و کامپونو: ۸۴

۲-۱۳- روش تحلیلی استفاده شده برای این تحقیق: ۸۶

۲-۱۳-۱- روش SWOT: 86

۲-۱۳-۱-۱- نقاط قوت وضعف و یا عوامل داخلی: ۸۷

۲-۱۳-۱-۲- فرصت وتهدیدات خارجی و یا عوامل محیطی : ۸۸

۲-۱۳-۱-۳- ماتریس SWOT: 88

۲-۱۴- مولفه های مورد بررسی در این تحقیق برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها زنجیره ارزش افزایی خدمات مبتنی بر تلفن همراه در بازار سرمایه ایران: ۹۰

۲-۱۴-۱- مولفه  های مربوط به عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف): ۹۰

۲-۱۴-۲- مولفه  های مربوط به محیط بیرونی(فرصت ها و تهدیدها): ۹۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه: ۹۵

۳-۲- طرح تحقیق: ۹۵

۳-۳- جامعه آماری: ۹۶

۳-۴- نمونه های آماری و روش نمونه گیری. ۹۶

۳-۵- اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ: ۹۸

۳-۵-۱- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و  مدارک: ۹۸

۳-۵-۲- پرسشنامه: ۹۸

۳-۶- محاسبه اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه: ۱۰۰

۳-۶-۱- اعتبار(روایی): ۱۰۰

۳-۶-۲- پایایی(قابلیت اطمینان): ۱۰۰

۳-۷- روش اجرای تحقیق: ۱۰۱

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۰۲

۳-۸-۱- آمار توصیفی: ۱۰۲

۳-۸-۲- آمار استنباطی: ۱۰۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه: ۱۰۵

۴-۲-  توصیف داده ها: ۱۰۵

۴-۲-۱- بررسی و اولویت بندی ۵ عامل اصلی زنجیره ارزش خدمات مبتنی بر تلفن همراه در بازار سرمایه: ۱۰۵

۴-۲-۲- تحلیل مولفه های مربوط به بخش کاربران: ۱۰۶

۴-۲-۳- تحلیل مولفه های مربوط به بخش خدمات: ۱۰۸

۴-۲-۳- تحلیل مولفه های مربوط به بخش تکنولوژی: ۱۱۲

۴-۲-۴- تحلیل مولفه های مربوط به بخش شبکه های ارتباطی: ۱۱۴

۴-۲-۵- تحلیل مولفه های مربوط به بخش مراجع قانون گذاری: ۱۱۶

۴-۲-۶- تحلیل مولفه های مربوط به بخش بازار رقابتی این حوزه: ۱۱۸

۴-۳- آزمون رتبه بندی فریدمن: ۱۲۰

۴-۳-۱- آزمون فریدمن برای فرصت ها: ۱۲۰

۴-۳-۲- آزمون فریدمن برای تهدیدها: ۱۲۱

۴-۳-۳- آزمون فریدمن برای نقاط قوت: ۱۲۲

۴-۳-۳- آزمون فریدمن برای نقاط ضعف: ۱۲۴

۴-۴- ماتریس SWOT: 124

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه: ۱۲۷

۵-۲- خلاصه تحقیق: ۱۲۷

۵-۳- بحث و نتیجه گیری حاصل از بررسی بخش کاربران: ۱۲۹

۵-۴- بحث و نتیجه گیری حاصل از بررسی بخش خدمات: ۱۳۰

۵-۵- بحث و نتیجه گیری حاصل از بررسی بخش تکنولوژی: ۱۳۱

۵-۶- بحث و نتیجه گیری حاصل از بررسی بخش شبکه های ارتباطی: ۱۳۳

۵-۷- بحث و نتیجه گیری حاصل از بررسی بخش مراجع قانون گذاری: ۱۳۳

۵-۸- بحث و نتیجه گیری حاصل از بررسی بخش بازار رقابتی: ۱۳۴

۵-۹- پیشنهاد های کاربردی: ۱۳۵

۵-۹-۱- پیشنهاد کاربردی مربوط به بخش کاربران: ۱۳۵

۵-۹-۲- پیشنهاد کاربردی مربوط به بخش خدمات: ۱۳۶

۵-۹-۳- پیشنهاد کاربردی مربوط به بخش تکنولوژی: ۱۳۹

۵-۹-۴- پیشنهاد کاربردی مربوط به بخش شبکه های ارتباطی: ۱۴۰

۵-۹-۵- پیشنهاد کاربردی مربوط به بخش مراجع قانوگذاری: ۱۴۰

۵-۹-۶- پیشنهاد کاربردی مربوط به بخش بازار رقابتی: ۱۴۱

۵-۱۰- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۴۳

۵-۱۱- محدودیت های تحقیق: ۱۴۴

منابع و مآخذ: ۱۴۵

نمونه پرسشنامه. ۱۵۲

منابع

Al-Debei, Mutaz M., Al-Lozi, Enas, Fitzgerald, Guy,2012, Engineering innovative mobile data services: developing a model for value network analysis and design, Emerald Group Publishing Limited, Business Process Management Journal, Vol. 19, No. 2.

Aloul, Fadi, Sagahyroon, Assim, Salem, Nancy, Al-omar, Omar, Shehada, Sahar, 2010, M-Stock: Efficient Stock Monitoring for Mobile Users, Department of cComputer Engineering, American University of Sharjah, UAE.

Camponovo, Giovanni, Pigneur, Yves, 2003, Business Model Analysis Applied to Mobile Business, The University of Lausanne.

Chen, Zhi-shuang, Li, Rui, Chen, Xi, Xu, Hao,2011, A Survey Study on Consumer Perception of Mobile-Commerce Applications, Procedia Environmental Science 11,pp. 118-124. ELSEVIER

Code Steering Group,Craft, Simon,2011, Good Governance: A code for the voluntary and community sector,second edition, novamber 2011.

Dedrick, Jason, Kraemer, Kenneth, Linden, Greg, The Distribution of Value in the Mobile Phone Supply Chain, Personal Computing Industry Center(PCIC), University of California.

Dorri,Mahsa, Yarmohammadian, Mohammad, Nadi, Mohammad Ali,2012, Areview on Value Chain in Higher Education, Procedia- Social and Behavioral Science 46, ELSEVIER.

Drzymalski, Julie,2012, Supply Chain Frameworks for the Service Industry: A Review of the Literature, European International Journal of Science and Technology, Vol. 1, No. 3.

Felicitta J, Javanthi, Gnana, 2009, The impact of M-commerce in global perspectives- A SWOT Analysis, 8th WSEAS Int Conf. on electronics, hardware,wireless and optical communications.

Frost, Raymond D, Pike, Jacqueline C,Kenyo, Lauren N, Pels, sarah E,2012, Designinig business information systems: Apps, Websites, and more, Ohio University, chapter  ۸.

Gabriel, Elisante ole,2006, Value Chain for Services: A New dimension of”Porter’s Value Chain”, IMS International Journal.

Gereffi, Gary, Fernandez-Stark, 2010, The Offshore Services Global Value Chain, Chilean Agency for Economics Development(CORFO).

Ghezzi, Antonio, Emerging business models and strategies for mobile platform providers: a refrence framework, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 14, No. 5.

Ghezzi, Antonio, Crtimiglia, Marcelo Nogueria, Blacco, Rafaello,2012, Mobile content and service delivery platforms: a technology classification model, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 14, No.2.

Giacobbe, Robert, Plummer, Cameron,2011, The Service Value Chain Driving high Performance in Service and Spare Parts, ACCENTURE

Giannakis,Mihalis,2011, Management of service supply chains with a service-oriented refrence model: the case of management consulting ,Operation Management Group, Warwick Business School, The University of Warwick,Coventy, UK.

Hassanein, Khaled, Head, Milena,2008, Mobile technology and the value chain:participents,activities and value creation, Int. Journal of Business Science and Applied Management, Vol. 3, Issue 3.

Hendershot, Terrence,2003, Electronic Trading in Financial Markets,available at http://faculty.haas.berkeley.edu/hender/ITpro.pdf

Itoh, Motoshige, Technology and e-finance in Japan, available at www.bis.org/publ/bppdf/bispap07i.pdf

Jurevicius, Ovidijus, 2013, SWOT analysis of Samsung, available at www.strategicmanagmentinsight.com

Kuo, chein-Liang, Lin, Fu-Ren and Wu, Ming-Yen,2009, AProposed Framework for service Trade Mode Selection: The Value Chain and Value Co-creation Perspectives, The Proceedings of HICSS42.

Lu, Yaobin, Dong, Yuanyuan, Wang, Bin,2007, The Mobile Businees Chain in China, Sixth International Conference on the Management of Mobile Business(ICMB2007),IEEE

Methlie, Leif B., Pederson, Per E., Business model choices for value creation of mobile services, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 9, No. 5.

Noorman, Sadeh,2002, M-commerce: Technologies, Services, and Business Models. Wiley Publishing.

Osterwalder, Alexander, 2004, The business model ontology a proposition in a design since approach

Peppard, Joe, Rylander, Anna,2006, From Value Chain to Value Network: Insights for Mobile Operators, European Management Journal, Vol. 24, Nos. 2-3,pp. 128-141.

Rathee, Rupa, Rajain, Pallavi,2013, Service Value Chain Models in Higher Education, International Journal of Emerging Research in Management & Technology, Vol. 2, Issue 7.

Sainio, Liisa-Maija, Saarenketo, Sami,2011, Value Creation of an Internationalizing Enterpreneurial Firm, Emerald Research in Management, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18, No. 3.

Stephane, DiTullio,2005, Pure Direct Market Access On the Rise, available at http://www.futuresindustry.org/fi-magazine-home.asp?a=1080

Tiwari, Rjinish,Buse, Stephan, herstatt, Cornelius, 2008, From Electronic to Mobile Commerce: Opportunities through technology convergence for business services, CACCI Journal, Vol. 1.

Tsalgatidou, Aphrodite, E. P., 2001, Business Model and transactions in Mobile electroniccommerce, Requirements and properties.

Turban, Efraim, 2008, information Technology for Management Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, John Wiley& Sons inc.

Yang, Phil Yishing, Luo, Lieh-Ming, Joseph, Chun-Sheng, Yang, Yi-Chang, Lee, Sandra  H.T, 2013, The rise of the manufacturing service industry: the perspective of value-added chain model, Emerald Group Publishing Limited, Chinese Management Studies, Vol. 7, no. 3.

Walker, Rhett H., Johnson, Lester, Leonard, Sean,2006, Re-thinking the conceptualization of customer value and service quality within the service-profit chain, Emerald Group Publishing Limited, Managing Service Quality Vol. 16, No. 1.

http://www.fixprotocol.org/what-is-fix.shtml

جعفرپور، دلبر، فتحی، فاطمه، ۱۳۸۵، اهمیت، زیرساخت و مزایای بورس الکترونیک، اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

جعفری، ناصر، صمدی، سعید،۱۳۸۸، بورس الکترونیک، نمود کامل خدمات رسانی الکترونیکی، دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک، گرفته شده از www.civilica.com

جنیدی، لعیا، ۱۳۸۷، نگاهی به بانکداری از طریق دستگا ه های تلفن همراه، ماهنامه بانک ملی ایران، شماره ۱۴۲

حسینی کیا، عاطفه السادات، حاجی حیدری، نسترن، رزمی، زهرا،۱۳۹۰، عوامل موثر بر طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه ی مدیریت زیرساخت، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره ۲۴، ص ۶۷-۸۷.

حسینی کیا، عاطفه السادات، حاجی حیدری، ۱۳۸۹، بررسی عوامل موثر در خلق ارزش در خدمات بانکداری همراه، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران.

حسینی کیا، عاطفه السادات، مددیان صفا، محمد، ۲۰۱۳، طراحی مدل کسب و کار در تلفن همراه، کنگره موبایل ایران.

خاشعی، مهدی، مخاطب رفیعی، فریماه، بیجاری، مهدی،۱۳۸۷، تجارت الکترونیک در بازارهای سازمان یافته ارز بین المللی با بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و منطق فازی، اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

خواجه پور، ساره، ملاح زاده، علیرضا، ۱۳۹۰، مطالعه تجربی پیامک های تبلیغاتی هرز موبایل و نقش کسب مجوز، دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران، گرفته شده از www.civilica.com.

دیوید، فرد آر ، ۱۳۹۱، مدیریت استراتژیک، پارسائیان، علی، اعرابی، سید محمد، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی،تهران.

رحمتی، بهروز و دیگران،۱۳۸۶، راهنمای نرم افزارهای سازمانی آزاد/متن باز(نرم افزارهای کاربردی-جلد ۲)، موسسه انتشارات جهان جام جم، چا| اول.

سلیمانی سدهی، مجتبی،۱۳۹۲، مدیریت زنجیره خدمات: رویکردی نوین در فضای کسب و کار کنونی، گروه پژوهش های لجستیک و زنجیره تامین.

شرفی، عبدالخالق، ۱۳۸۹، توسعه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در راستای پارادایم محاسبات ابری، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران، اسفند ۸۹، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.

صنایعی، علی، فیض پور، محمد علی، نادری بنی، محمود، ۱۳۹۱، تاثیر فنآوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی(۷).

کریمی، محمود، ۲۰۱۳، فرصت ها و چالش های پرداخت همراه، کنگره موبایل ایران، گرفته شده از www.civilica.com.

محترمی، امیر، ۱۳۸۸، تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره ۱۳۹.

محمودی، مجید، محمودی، الهه، ۱۳۹۰، تاثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات روی اشتغال بخش خدمات در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال نوزدهمف شماره ۵۸، صفحات ۲۳۶-۲۱۵.

مدیریت تحقیق و توسعه بازار، بوری اوراق بهادار تهران، ۱۳۹۱، آسیب شناسی معاملات بر خط در بورس اوراق بهادار تهران.

مظهری، محدثه، دستغیبی فرد، غلامحسین،۲۰۱۳، ارائه مدلی برای تبلیغات موثر از طریق پیام کوتاه، کنگره موبایل ایران، گرفته شده از www.civilica.com.

مغاریان راد، لیلا، ۱۳۸۹، زنجیره ارزش و مدل های کسب و کار تلویزیون موبایل، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران.

منصوری، سعیده، ریاضی، کاترین، ۱۳۹۲، بررسی مدل های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه(مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های تهران)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیریت فنآوری اطلاعات، دوره ۵، شماره ۳، ص ۲۰۲-۱۹۱.

میرشجاعی، سیدحسین، ۱۳۸۵، تاثیر فنآوری اطلاعات بر سازمان بورس، اولین همایش سراسری بورس الکترونیک.

نیرومند، پوراندخت، رنجبر، محبوبه، سعدی، محمدرضا، امیرشاهی، میراحمد، ۱۳۹۱، شناسایی و طبقه بندی مدل های کسب و کار موبایل مبتنی بر رویکرد فراترکیب، مدیریت فنآوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، ص ۲۰۱-۱۷۹

معرفی اجمالی بازار سرمایه ایران گرفته شده از: www.seo.ir

 

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *