عدالت سازمانی

عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای

پرسشنامه عدالت سازمانی
اطلاعات پرسشنامه
نام پرسشنامهعدالت سازمانی
تعداد سوال۲۰
نوع فایلورد (Word)
سایر اطلاعاتپرسشنامه عدالت سازمانی نیهف (۲۰۰۵).
عدالت توزیعی : سوالات ۱-۵
عدالت رویه ای: سوالات ۶-۱۱
عدالت مراوده ای: سوالت ۱۱-۲۰

عدالت سازمانی ناظر بر نحوه ی نگرش قانون و رفتار مدیران با کارکنان سازمان ست، به طوری که تداعی کننده ی ذهنیت انصاف،برابری، در کل اجزا باشد( بخشی از این اجزا به عنوان روی دیگر عدالت سازمانی، ادراک افراد از این ارتباطات است که آیا عین انصاف و عدالت هست یا خیر؟) لذا عدالت در سازمان مستقیما با نگرش، استعداد، احساسات و رفتار کارکنان در ارتباط است و بر توصیف رفتار سازمانی نیز موثر است.عدالت سازمانی به شکل تنگاتنگی مربوط به محیط کار، مدیریت و کارکنان و… است و معمولا وجوح عینی عدالت و بی عدالتی در رفتار سرپرست بخش، مدیر، کارفرمای کل سازمان و رفتار کارکنان هویدا می شود.

با بررسی و مطالعات انجام شده از سوی متفکران و کارشناسان، ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و عدالت تعاملی( مراوده ای) شناخته شده است.

عدالت توزیعی:

این بخش از عدالت به تناسب میان ورودی( فعالیت، استعداد، و تلاش) و خروجی( میزان و تولید و پاداش) کارکنان سازمان اطلاق می شود به این معنی که افراد در ازای همان مقدار تلاش و کوششی که انجام می دهند و یا  در مقابل کم کاری  پاداش و جزا دریافت کنند، چنانچه بی عدالتی در این حوزه رخ دهد کارکنان بی انگیزه می شوند دیگر تلاشی نخواهند کرد و در نهایت ممکن است استعفا دهند این نوع از عدالت به طور مستقیم با میزان کارایی و بازدهی مثبت سازمان و رفتار اجزا ارتباط دارد بنابراین انگیزش، نگرش، خشم و عاطفه ی آنان را متاثر می کند.

عدالت رویه ای:

به آن بخش از ابزار و سیر و روندی که طی آن سهم افراد در یک سازمان مشخص و توزیع می شود عدالت رویه ای می گویند یا به عبارتی فرآیند و روند توزیع پاداش و رعایت انصاف و برابری مربوط می شود در واقع ادارکی از فرآیند پاداش و مجازات است. این قسم از عدالت سازمانی به این معنی است که در طی این فرآیند حب و بغض شخصی دخالت داده نشود و مبتنی بر ارزش ها و چارچوب های تعریف شده ی سازمانی باشد شاخص عمده ی فرآیند سازمانی تکیه بر ساختار و آیین نامه ها و مولفه های تعریف شده ایست که در صورت خلا قابلیت انعطاف پذیری را هم داشته با شد تا بتوان به درستی عدالت را تحقق بخشد.

عدالت تعاملی( مراوده ای):

بعد دیگر عدالت سازمانی اشاره دارد به تعاملات و مناسبات رفتاری و کلامی بین کارفرما، سرپرست بخش و کارکنان یک سازمان با همدیگر، اخلاق تعریف شده و مطلوب در این میان می بایست مبتنی بر احترام،اطلاعات، اخلاق و کرامت انسانی باشد. مع الوصف قبل از هر چیز کارفرما و سرپرست باید اطلاع دقیقی از وضع کارکنان داشته با شند و قضاوت ناصیح صورت نگیرد، هنگام صحبت و گفتگو با هم از سر احترام سخن بگویند و نه خشم و غرور و اهانت. در فضای برقراری عدالت سازمانی انگیزه و تعلق خاطر کارکنان و تلاش آنان بیشتر می شود و مجموعه ی سازمانی سریعتر و بیشتر به اهداف خود می رسد و در نهایت نظام اجتماعی کل به سمت توسعه  پایدار در حرکت است.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *