بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات در رابطه میان عدالت مراوده ای و انگیزه برای ارائه پیشنهاد

مدیریت بازرگانی، گرایش تحول

اطلاعات پروپوزال
عنوان بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات در رابطه میان عدالت مراوده¬ای و انگیزه برای ارائه پیشنهاد
رشته و گرایشمدیریت بازرگانی، گرایش تحول
کلمات کلیدیانگیزه – رفتار کارکنان – عدالت مراوده¬ای – نظام پیشنهادات – سرمایه فکری
روش تحقیقمعادلات ساختاری
نوع فایلword، تایپ شده و آماده
۶۰۰۰ تومان – پرداخت

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها مرکب از دو مفهوم نظام و پیشنهادها است. نظام عبارت است از مجموعه­ای از اجزاء به­هم پیوسته که دارای تأثیر و تأثر متقابل می­باشند و برای نیل به هدفی مشترک تلاش می­نمایند. پیشنهاد نیز عبارت است از هر فکر و ایده­ی نو که بتواند منجر به ایجاد یک تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش هزینه­ها و بالا بردن روحیه­ی کارکنان گردد (مقیمی۱۳۸۵، ص۲۳). نظام پیشنهادها یک نظام مدون برای فعال کردن ذهن افراد و به­کارگیری ایده­ها و نظرات آن­ها برای بهبود فعالیت­های سازمان می­باشد (رمضانی۱۳۸۴، ص۷۶).

انگیزه

انگیزش بنا به تعریف عبارت است از فرآیندی که شدت، راستا و ثبات فرد در تلاش برای دست­یابی به یک هدف را مشخص می­کند (رابینز و جاج، ۱۳۸۹، ص۱۷۷). انگیزه یک اصطلاح کلی است که بعضی اوقات به صورت نیازها، خواسته­ها، تمایلات، یا قوای درونی افراد تعریف می­شود. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به سخن دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی­دهد که انگیزه­ای محرک آن نباشد. در تعریف انگیزه می­توان گفت: انگیزه عبارت است از حالتی درونی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می­دارد (سیدجوادین، ۱۳۸۸الف، ص۷۵۳). انگیزه­ها موجب آغاز و ادامه­ی فعالیت می­شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می­کنند و ماهیتاً دلایل اصلی عمل به­شمار می­روند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۵، ص۱۸).

عدالت

چهار معنی یا چهار کاربرد برای کلمه­ی عدل عبارت است از: ۱- موزون بودن ۲- تساوی و نفی هرگونه تبعیض ۳- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق ۴- رعایت استحقاق­ها در افاضه­ی وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، ۱۳۶۸، ص­ص۷۸-۸۴). مفهوم عدالت سازمانی به ادراکات افراد از عدالت و انصاف در سازمان­ها اشاره دارد و به سه قسمت تقسیم می­شود: ۱- عدالت توزیعی ۲- عدالت رویه­ای ۳- عدالت مراوده­ای (رضاییان، ۱۳۹۱، ص۴۱).