مبانی نظری در رابطه با سرمایه اجتماعی (intellectual capital)

تازه ترین مقالات فارسی علمی پژوهشی، مقالات آی اس آی(ISI) و مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

intellectual capital

دوازده مقاله علمی پژوهشی / پنج مقاله کنفرانسی / شش مقاله ISI

  • جدیدترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع

    برترین مقالات علمی پژوهشی از سال ۱۳۹۰ به بعد و مرتبط با موضوع تحقیق

  • برترین مقالات ISI مرتبط با موضوع

    تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع و بعد از سال ۲۰۱۲

  • معتبر ترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

    تازه ترین مقالات  کنفرانسی بعد از سال ۱۳۹۰

علمی پژوهشی

تازه ترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع
عنواننام مجله سال چاپ
تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)مطالعات رسانه ای۱۳۹۱
برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقا آن در راستای وظایف شهرداریمدیریت شهری۱۳۹۰
بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانمدیریت دولتی۱۳۹۰
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانشمدیریت نوآوری۱۳۹۳
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکردکارکنانفصلنامه مدیریت توسعه و تحول۱۳۹۳
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش سازمانفصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری۱۳۹۴
بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس آگاهی ویژه شرق استان تهرانفصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی۱۳۹۴
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورشدو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی۱۳۹۵
تبیین نقش سرمای هاجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت های دانش بنیانفصلنامه مدیریت فناوری۱۳۹۳
رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتیپژوهشنامه بیمه۱۳۹۲
رابطه هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعیفصلنامه اخلاق در علوم و فناوری۱۳۹۳
نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکه های اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعیمطالعات رسانه ای۱۳۹۲
مقالات کنفرانسی

جدیدترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع
عنواننام کنفرانسسال چاپ
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه شهریکنفرانس ملی شهرسازی و مدیریت شهری۱۳۹۳
بررسی رابطه سلامت روانی ،سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی کارکنان اداری سازمان آموزش وپرورش استان گلستانتحقیق و توسعه در هزاره سوم۱۳۹۳
اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتیکنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار۱۳۹۴
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگیرویکرد های نوین در علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری۱۳۹۴
بررسی و تبیین تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر سرمایه اجتماعی در سازمانمدیریت در قرن ۲۱۱۳۹۴
ISI

تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات ISI مرتبط با موضوع
سال چاپنام مجله عنوان
۲۰۱۳Expert Systems with ApplicationsUsing Fuzzy AHP to manage Intellectual Capital assets: An application to the ICT service industry
۲۰۱۳European Management JournalMeasuring intellectual capital with financial figures: Can we predict firm profitability
۲۰۱۴Intellectual capital reporting
Intellectual capital reporting: a longitudinal study of New Zealand companies
۲۰۱۴Journal of Intellectual CapitalIntellectual capital research: a critical examination of the third stage
۲۰۱۴Journal of Intellectual CapitalThe interaction of intellectual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation
۲۰۱۴the international journal of management scienceIntellectual Capital and Performance in the Chinese Life Insurance Industry
۶ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *