مبانی نظری در رابطه با عدالت سازمانی (organizational justice)

تازه ترین مقالات فارسی علمی پژوهشی، مقالات آی اس آی(ISI) و مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی organizational Justice

نه مقاله علمی پژوهشی / شش مقاله کنفرانسی / شش مقاله ISI

  • جدیدترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع

    برترین مقالات علمی پژوهشی از سال ۱۳۹۰ به بعد و مرتبط با موضوع تحقیق

  • برترین مقالات ISI مرتبط با موضوع

    تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع و بعد از سال ۲۰۱۲

  • معتبر ترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

    تازه ترین مقالات  کنفرانسی بعد از سال ۱۳۹۰

علمی پژوهشی

تازه ترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع
عنواننام مجله سال چاپ
تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آناندانشور۱۳۹۰
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگا علوم پزشکی تهرانپیاورد سلامت۱۳۹۲
رابطه ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانیروانشناسی مدرسه۱۳۹۴
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانیپژوهش های مدیریت در ایران۱۳۹۰
بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی دو تعهد سازمانی در یک شرکت بیمهپژوهشنامه بیمه۱۳۹۲
نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانیمطالعات مدیریت(بهبود و تحول)۱۳۹۴
تبیین نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علیپژوهش های مدیریت عمومی۱۳۹۴
تاثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیرانفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی۱۳۹۴
مدل یابی اثر فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشیمدیریت ورزشی۱۳۹۵
مقالات کنفرانسی

جدیدترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع
عنواننام کنفرانسسال چاپ
نقش عدالت سازمانی در تعهد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنانمدیریت در قرن ۲۱۱۳۹۳
بررسی رابطه عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان مدیریت چالش ها و راهکار ها۱۳۹۲
بررسی تأثیر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانیرفتار و علوم اجتماعی۱۳۹۴
بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر کارایی سرمایه فکریمدیریت حسابداری و مهندسی صنایع۱۳۹۲
بررسی ارتباط عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنانکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع۱۳۹۳
بررسی تاثیر مولفه های سازمانی بر عدالت سازمانیدومین همایش علوم مدیریت نوین۱۳۹۲
ISI

تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات ISI مرتبط با موضوع
سال چاپنام مجله عنوان
۲۰۱۳Journal of Leadership & Organizational StudiesWork Engagement: The Roles of Organizational Justice and Leadership Style in Predicting Engagement Among Employees
۲۰۱۴Organizational Behavior and Human Decision ProcessesThe utility of a multifoci approach to the study of organizational justice: A meta-analytic investigation into the consideration of normative rules, moral accountability, bandwidth-fidelity, and social exchange
۲۰۱۵Personality and Individual DifferencesOrganizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China
۲۰۱۵International Society of Behavioral MedicineAssociations of Organizational Justice with Tinnitus and the Mediating Role of Depressive Symptoms and Burnout—Findings from a Cross-Sectional Study
۲۰۱۶Journal of Management & OrganizationThe impact of affect on organizational justice perceptions: A test of the affect infusion model
۲۰۱۶Employee RelationsOrganizational justice and millennial turnover in public accounting
۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *