مبانی نظری در رابطه با مشتری مداری یا مشتری محوری (Customer Orientation)

تازه ترین مقالات فارسی علمی پژوهشی، مقالات آی اس آی(ISI) و مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع

مبانی نظری مشتری مداری

مشتری محوری

Customer Orientation

سه مقاله علمی پژوهشی / شش مقاله کنفرانسی / پنج مقاله ISI

  • جدیدترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع

    برترین مقالات علمی پژوهشی از سال ۱۳۹۰ به بعد و مرتبط با موضوع تحقیق

  • برترین مقالات ISI مرتبط با موضوع

    تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع و بعد از سال ۲۰۱۲

  • معتبر ترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

    تازه ترین مقالات  کنفرانسی بعد از سال ۱۳۹۰

علمی پژوهشی

تازه ترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع
عنواننام مجله سال چاپ
بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانیچشم انداز مدیریت بازرگانی۱۳۹۰
بررسی تاثیر مشتری مداری و کیفیت رابطه با مشتری بر رضایت وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریانپژوهش و فناوری۱۳۹۴
طراحی الگوی مدیریت مشتری مدار در صنایع تولیدیپژوهش های مدیریت عمومی۱۳۹۵
مقالات کنفرانسی

جدید ترین مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر مرتبط با موضوع

مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع
عنواننام کنفرانسسال چاپ
بررسی آثار مشتری مداری بر عملکرد شرکت بیمه ایراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،چالش ها و راهکار ها۱۳۹۳
بررسی میزان مشتری مداری کارمندان زن و مرد در بانک پارسیانکنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت۱۳۹۳
مشتری مداری وعوامل تاثیر گذار بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری نوین ایراننخستین کنفرانس مدیریت توسعه پولی و بانکی۱۳۹۳
بررسی تاثیر مشتری مداری و فروش مداری از طریق خلق ارزش و توسعه ارتباطات بر رضایتمندی مشتریانICEMSS 2015۱۳۹۳
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با مشتری مداری، کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالیکنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری۱۳۹۴
کسب مزیت رقابتی، بهبود عملکرد سازمانی از طریق مشتری مداری، تمایز نوآوری و تمایز بازار منتخبی از بانکهای خصوصی استان مازندراننخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت۱۳۹۵
ISI

تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع

مقالات ISI مرتبط با موضوع
سال چاپنام مجله عنوان
۲۰۱۳International Journal of Hospitality ManagementEnhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation
۲۰۱۳International journal of information Management
The roles of infrastructure capability and customer orientation in enhancing customer-information quality in CRM systems: Empirical evidence from Taiwan
۲۰۱۴American Marketing AssociationCorporate social responsibility, customer orientation, and the job performance of frontline employees
۲۰۱۴Advanced Science and Technology Letters Customer Orientation and Organizational Performance: Mediating Role of CRM
۲۰۱۵Product Development & Management AssociationWhen does customer orientation hinder (help) radical product innovation? The role of organizational rewards
۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *