مشتری محوری

پرسشنامه مشتری محوری Hajjat (2002) ، شامل ابعاد نزدیکی با مشتری، رفاه مشتری، شفافیت شرکت و بهبود مداوم

پرسشنامه مشتری محوری
اطلاعات پرسشنامه
نام پرسشنامهمشتری محوری یا مشتری مداری
ابعادنزدیکی با مشتری، رفاه مشتری، شفافیت شرکت و بهبود مداوم
تعداد سوال۱۷
نوع فایلورد (Word)

پرسشنامه مشتری محوری توسط Hajjat (2002) ساخته شده است که از ۱۷ گویه و ۴ خرده مقیاس نزدیکی با مشتری (۵ سوال)، رفاه مشتری (۴ سوال)، شفافیت شرکت (۴ سوال) و بهبود مداوم (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان مشتری محور بودن بکار می رود.

اکثر شرکت‌ها در محیط کسب‌وکار رقابتی و جهانی شده‌ی امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری‌گرایی را درک کرده‌اند. مشتری‌گرایی عمدتاً مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری‌گرایی عمدتاً خود را از طریق اولویت‌گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می‌سازد.

محققان در حوزه بازاریابی، مشتری‌گرایی را از دو منظر می‌نگرند: عنصری از فرهنگ سازمانی و یا رفتار /رویکرد راهبردی سازمانی. نوبل و همکارانش (۲۰۰۲) رویکرد فرهنگ رقابتی را پیشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری‌گرایی را به عنوان یک زیر بعد از فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مطرح شده ازسوی صاحبنظران است. تحقیقات زیادی در زمینه مشتری‌گرایی انجام شده است، اما بیشتر تحقیقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری‌گرایی هستند. تحقیقات نشان داده است که مشتری‌گرایی منجر به عملکرد مالی بهتر و اکتساب سهم بازار بالاتر می‌شود.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *