مقاله بیس بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر افزایش رضایت مشتریان باتوجه به مسئولیت اجتماعی شرکت

environmental uncertainty , customer satisfaction , corporate social responsibility

دانلود مقاله بیس مسئولیت اجتماعی
دانلود مقاله بیس مسئولیت اجتماعی
مقاله بیس مسئولیت اجتماعی
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر افزایش رضایت مشتریان باتوجه به مسئولیت اجتماعی شرکت
کلمات کلیدیعدم اطمینان محیطی، رضایت مشتریان، مسئولیت اجتماعی شرکت

مدل مفهومیدارد
روش تحقیقرگرسیون
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۶

 مسئولیت اجتماعی شرکت CSR

Corporate Social Responsibility

نظریات و نگرش‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی موسسات وشرکت ها، سابقه چندانی ندارند ،اولین بار دراوایل دهه‌یبیست میلادی مطرح شد، ولی به ‌دلیل رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم، نتوانست به‌عنوان یک موضوع جدیتادهه‌ی پنجاه میان رهبران کسب وکار جایگاهی بیابد. اما فرانک آبرامز رئیس هیات مدیره شرکت استاندارد اویل نیوجرسی مقاله‌ای باعنوان” تعهد، الزام کسب وکار” منتشر نمود و دوباره این مسئولیت در کانون توجه قرار گرفت.

اواخر دهه‌ نود ایده‌ CSR درجامعه جهانی توسط ، دولتها و سازمانهای غیر‌دولتی NGO مورد تأیید قرار گرفت. مسؤولیت اجتماعی شرکت ها تعهد مستمری است که توسط شرکت با هدف رفتار اخلاقی، مشارکت در توسعه اقتصادی با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و جامعه در حال اجرا می باشد. CSR بخشهای متفاوت گسترده ای اعم از آموزش، بهداشت و ایمنی، حقوق بشر و حفظ محیط زیست را شامل می شود.

توجه به اینکه موسسات کسب وکار که جامعه برای آنها فرصت‌های مختلفی را ایجاد کرده تا به کسب سود بپردازند، در مقابل باید متعهد باشند تا نیازها و خواسته‌های جامعه را برآورده کنند که این تعهد، مسئولیت اجتماعی نامیده می‌شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر به موضوع مهم جهانی ، تبدیل شده و باور آن که هر وجهی از کسب‌وکار دارای یک بعد اجتماعی است در حال گسترش می باشد به ‌ویژه سازمان ملل در این زمینه با توجه به دستیابی به توسعه پایدار، فعالیت قابل توجهی دارد.
“مشارکت درتحقق این مسئولیت اجتماعی با تصمیم‌گیری‌های مدیران می‌تواند تاثیرات شگرفی درپی داشته باشد. مدیران این عصر باید علاوه بر تخصص‌ها و مهارت‌های فنی، اداری و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و محیطی نیز اشراف داشته باشند و به مسائل جامعه نیز همانند اهداف سازمانی خود بنگرند و فعالیت های داوطلبانه را به صورت موثردر جامعه انجام دهند.بدون شک چنانچه افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و موسسات مختلف جامعه خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران‌های مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحران‌های فوق تلاش کنند، بسیاری از آنها مرتفع شده و جامعه‌ای سالم و آرام خواهیم داشت. در جوامع بشری، رفتارهای گروهی و حتی رفتارهای فردی، روی افراد و گروه‌های مختلف داخل جامعه تاثیر می‌گذارد و هرچه فرد یا گروه از توانایی و قدرت بیشتری برخوردار باشد، دامنه تاثیر آن روی جامعه بیشتر خواهد بود. ” شهرام شیرکوند پژوهشگرحوزه مدیریت

Introduction

Corporate social responsibility (CSR) influences the relationship between firms and stakeholders and has the potential to drive firm performance through customer influence. CSR and customer satisfaction are related strategic drivers of firm performance (Luo and Bhattachary 2006). Customer satisfaction, satisfaction with the overall consumption experience of a firm’s offering, is a central construct in marketing and is known to drive firm performance (Fornell et al., 2006, Morgan and Rego, 2006). CSR, firm initiatives and activities to address concerns and managerial obligations concerning the wellbeing of society as a whole, is a marketing construct that has received considerable recent attention and is known to impact stakeholders. CSR represents
substantial firm investments which also has a direct impact on firm performance through customer relationships (Rogers, 2013). Firms spend substantial resources in addressing customer satisfaction (Durvasula et al., 2004) and keeping customers satisfied is becoming increasingly complex (Tarasi et al., 2011). Satisfied customers provide benefits to the firm by increasing consumer switching costs, reducing marketing costs, promoting customer loyalty, and enhancing firm reputation
(Fornell, 1992). While researchers know that CSR and customer satisfaction impact firm performance, researchers know very little about the conditions which influence the relationship between CSR and customer satisfaction. This paper extends the literature in examining the relationship between these two important drivers of firm performance: CSR and customer satisfaction

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *