بررسی عوامل موثر بر خستگی و فرسودگی شغلی کارکنان

Railway safety , Fatigue , Structural equation modelling

مقاله بیس مدیریت
دانلود مقاله بیس مدیریت
دانلود مقاله بیس
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی عوامل موثر بر خستگی و فرسودگی شغلی کارکنان

کلمات کلیدیهوش فرهنگی، تعامل با کارکنان، اعتماد سازمانی

مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۷

فرسودگی شغلی یا خستگی کاری

فرسودگی شغلی یا کارزَدگی را از لحاظ لغوی می‌توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلاش برای کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می‌شود تعریف کرد.فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت هست. این نشانگان حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند[

فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است. بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می‌کند و این فشار، پیوسته و چندین‌باره بوده و سرانجام به احساس فرسودگی تبدیل می‌گردد. فرسودگی شغلی به عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف می‌شود و شخص دچار فرسودگی شغلی احساس کسالت‌انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان می‌دهد.

شخصی که مسئولیت‌های هم‌ستیزنده و هم‌زمانی دارد، این احساس را خواهد داشت که به چند جهت کشیده می‌شود. این امر به خستگی از کار و سرانجام فرسودگی شغلی خواهد انجامید.

اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدنی هم‌چون سردرد، تهوع، کم‌خوابی، و تغییراتی در عادات غذایی است. فرسودگی عاطفی هم‌چون افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود و همچنین ایجاد نگرش‌های منفی نسبت به خود، شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی پیامدهای بعدی کارزدگی هستند.

فرسودگی شغلی عامل بازدارنده‌ای برای ایجاد و گسترش خشنودی شغلی است

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که پزشکان عمومی بیش از بقیه شاغلان دچار کارزدگی می‌شوند.

Abstract

Fatigue is an identifiable and preventable cause of accidents in transport operations. Regarding the railway sector, incident logs and simulation studies show that employee fatigue leads to lack of alertness, impaired performance, and occurrence of incidents. China has one of the largest rail systems in the world, and Chinese railway employees work under high fatigue risks; therefore, it is important to assess their fatigue level and find the major factors leading to fatigue. We designed a questionnaire that uses
Multidimensional Fatigue Instrument (MFI-20), NASA-TLX and subjective rating of work overtime feelings to assess employee fatigue. The contribution of each influential factor of fatigue was analysed using structural equation modelling. In total, 297 employees from the rail maintenance department and 227 employees from the locomotive department returned valid responses. The average scores and standard deviations for the five subscales of MFI-20, namely General Fatigue, Physical Fatigue, Reduced Activity, Reduced Motivation, and Mental Fatigue, were 2.9 (0.8), 2.8 (0.8), 2.5 (0.8), 2.5 (0.7), and 2.4 (0.8) among
the rail maintenance employees and 3.5 (0.8), 3.5 (0.7), 3.3 (0.7), 3.0 (0.6), and 3.1 (0.7), respectively, among the locomotive employees. The fatigue of the locomotive employees was influenced by feelings related to working overtime (standardized r ¼ ۰.۲۲) and workload (standardized r ¼ ۰.۲۷). The work overtime control and physical working environment significantly influenced subjective feelings (standardized r ¼ ۰.۲۵ and 0.47, respectively), while improper work/rest rhythms and an adverse physical
working environment significantly increased the workload (standardized r ¼ ۰.۴۸ and 0.33, respectively).
© ۲۰۱۷ Elsevier Ltd. All rights reserved.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *