نوشته‌ها

پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در شعب بانک صادارت کاشان و نطنز

بررسی تاثیر ارزش های شخصی خدمات بر وفاداری مشتری در بین بیمه گذاران شهرک صنعتی توس